Ст 4 Зу Про Захист Прав Споживачів Права Та Обов’язки Споживачів Вiд 12 051991 1023-xii Закон України Про Захист Прав Споживачів Стаття 4 Зу Про Права Споживачів, Зпзпп Коментар Законодавство України 2019 Рік

Також слід пам'ятати про вимоги Закону №3390, яким передбачено, що за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, відповідає її виробник.